SYNTEZA I OCENA AKTYWNOŚCI NOWYCH LIGANDÓW DZIAŁAJACYCH NA OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY (OUN) LIDER/015/L-6/14/NCBR/2015

Projekt realizowany jest na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej we współpracy z Zakładem Chemii Leków Instytutu Farmakologii PAN oraz Wydziałem Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ:

Program Lider Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Charakterystyka problemu

Schorzenia typu depresyjnego, obok schizofrenii i zaburzeń lękowych, są najczęściej występującymi i najbardziej obciążającymi w aspekcie kosztów terapii schorzeniami OUN (Ośrodkowego Układu Nerwowego). Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w 2020 roku depresja znajdzie się na drugim miejscu światowej listy chorób będących przyczyną przedwczesnej śmierci. W krajach wysoko rozwiniętych stale rosną koszty ponoszone na terapię schorzeń OUN, co sprawia, że choroby te są nie tylko istotną kwestią z punktu widzenia zdrowotnego czy społecznego, ale także stanowią ogromny problem gospodarczy.

Jedną z największych przeszkód obecnie stosowanej farmakoterapii jest fakt, iż leki stosowane w schorzeniach OUN osiągają pełny efekt działania dopiero po kilku tygodniach stosowania, a ich skuteczność jest często redukowana przez rozwijającą się tolerancję. Ponadto szacuje się, że około 30% pacjentów zalicza się do grupy lekoopornych.

Literatura

Cel projektu

Do najważniejszych funkcji fizjologicznych, na które niewątpliwie wpływa serotonina, należą stany emocjonalne, sen, pamięć, zachowania seksualne, ból, a także krążenie krwi i praca serca. Ponadto znany jest wpływ serotoniny na występowanie procesów patologicznych takich jak schizofrenia, depresja, lęki czy zaburzenia snu. Różnorodność w ilości pełnionych przez serotoninę funkcji uzasadnić można tym, iż receptory serotoninowe łączą się z innymi układami neuroprzekaźnikowymi.

Receptory serotoninowe, w oparciu o ich właściwości strukturalne i działanie, dzielą się na 7 odrębnych klas (5-HT1 - 5-HT7), i 15 podtypów. Chociaż w ciągu ostatnich 50 lat dokonano olbrzymiego postępu zarówno w dziedzinie określenia budowy receptorów jak i w próbie przypisania funkcji poszczególnym receptorom, to nadal dużym wyzwaniem dla współczesnych badaczy jest w pełni precyzyjne zdefiniowanie roli receptorów 5-HT, które uzasadniałoby niesamowitą różnorodność w tej grupie.

Wielu autorów wskazuje, że strategia poszukiwania nowych leków w grupie związków oddziaływujących na system serotoninergiczny daje duże szanse na otrzymanie skutecznych antydepresantów.

Obecnie wiadomo, że wiele układów neuroprzekaźnikowych jest odpowiedzialnych za dysfunkcję fizjologiczne w odniesieniu do zachowania i nastroju, jednak niewątpliwie istotną role odgrywają tu receptory 5-HT1A, kluczowe w patogenezie i leczeniu depresji oraz lęku. Prowadzone w ostatnich latach badania dowodzą również, iż z uwagi na fakt zaobserwowanej zwiększonej gęstości receptorów 5-HT7 w strukturach limbicznych ośrodkowego układu nerwowego (OUN), przypuszcza się, że także te receptory należy brać pod uwagę w kontekście występowania chorób afektywnych. Liczne doniesienia literaturowe dowodzą, że aktywne ligandy receptorów 5-HT7 mogą̨ odgrywać istotą rolę terapeutyczną w leczeniu depresji i bezsenności. Udowodniono także zaangażowanie receptorów 5-HT7 w regulację snu, tym samym dowodząc, że skrócenie czasu fazy snu REM wpływa na eliminację nastroju depresyjnego. W ostatnich latach pojawiły się także doniesienia literaturowe sugerujące, że receptory 5-HT6 również odgrywają istotną role w przypadku takich schorzeń jak schizofrenia, depresja i lęki, a najnowsze dane mówią o bardzo obiecujących wynikach badań potwierdzających potencjał terapeutyczny w leczeniu choroby Alzheimer’a.

Mając powyższe na uwadze, celem planowanego projektu badawczego jest synteza nowych długołańcuchowych ligandów receptorów serotoninowych 5-HT (5-HT1A, 5-HT6, 5-HT7) z grupy arylopiperazyn (LCAPs). Ocena aktywności ligandów testowana będzie w badaniach in vitro oraz in vivo. Dla najbardziej aktywnych połączeń określona zostanie także konformacja bioaktywna.

Projekt zakłada otrzymanie ligandów na drodze innowacyjnej, bezrozpuszczalnikowej metody syntezy zaliczanej do „GREEN CHEMISTRY”.

AKTUALNOŚCI

 

 

Prace badawcze rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem w kwietniu 2016 roku. W pierwszym etapie badań przeprowadzono szereg syntez mających na celu opracowanie nowej metody syntezy ligandów w warunkach promieniowania mikrofalowego (MW). W ramach prac w zakresie modelowania molekularnego przygotowano modele homologiczne wybranych receptorów serotoninowych. Aktualnie trwają syntezy mające na celu uzyskanie ostatniej - trzeciej grupy ligandów receptorów 5-HT. Równocześnie trwają przygotwania związane z zaplanowanymi badaniami in vivo.

Konferencje naukowe, podczas których prezentowano uzyskane wyniki badań:

 • XXII NAUKOWY ZJAZD POLSKIEO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO, FARMACJA W POLSCE, perspektywy nauki i zawodu, 19-22.09.2017r
 • Bioinnovation International Summit 2017, Gdańsk, 19.10.2017
 • V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych, „Wkraczając w świat nauki 2018, Wrocław, 2018-09-21
 • IX Konwersatorium Chemii Medycznej  w Lublinie, 2018-09-13
 • XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 19-22.09.2017 w Krakowie
 • 10th Joint Meeting on Medicinal Chemistry  25–28.06.2017 in Dubrovnik (Srebreno), Chorwacja
 • 7th Workshop on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry. 21-23.09.2016, San Jose, Costa Rica
 • VIII Konwersatorium Chemii Medycznej, 15-17.09.2016, Lublin 
 • 2 nd Central European Biomedical Congress. 15-18.06.2016, Kraków 
 • 6th RSC / SCI symposium on GPCRs in Medicinal Chemistry 13-15.06.2016, Werona, Włochy

Zgłoszenia patentowe obejmujące opracowane w ramach projektu metody:

 • Method for the preparation trazodone PCT/PL2018/000024- 2018-03-06
 • Sposób otrzymywania trazodonu - P.420845
 • Sposób otrzymywania O-arylopiperazynyloalkilo pochodnych salicylamidu P.420856
 • Sposób otrzymywania arypiprazolu - P.420847

Nagrody:

 • ZŁOTY MEDAL - XI Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2017
 • WYRÓŻNIENIE Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego - IWIS 2017, 9-12.10.2017
 • SPECJAL AWARD INNOVATORENPREIS Forschungsinstitut fur Erfinderforderung, Innovationen und Netzwerkmanagment, podczas International trade fair for “Ideas – Inventions – New Products” IENA, Norymberga, Niemcy, 2-5.11.2017
 • ZŁOTY MEDAL -podczas 15th International Innovation Exhibition ARCA 2017, Zagreb, Croatia, 19-21.10.2017 
 • SREBRNY MEDAL -  podczas XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków  IWIS 2017, 10.2017
 • WYRÓŻNIENIE HONOROWE - Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest, 09.2017
 • BRĄZOWY MEDAL podczas wystawy wynalazków Korea International Women's Invention Exposition 2017 (KIWIE 2017) za wynalazek " Sposób otrzymywania aripiprazolu", 06.2017
 • NAGRODA SPECJALNA Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w V Międzynarodowym Konkursie Chemicznym organizowanym wspólnie przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców IFIA oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów za wynalazek "Developing a new method for obtaining long chain arylpiperazine (LCAPs) under microwave irradiation", 10.2016r
 • SREBRNY MEDAL podczas X Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków  IWIS 2016, 10.2016

PROMOCJA PROJEKTU

1. Program MANIA NAUKI Radiofonia 100,5 FM

https://www.youtube.com/watch?v=rhgMPQt6NPQ

2.   Polska Agencja Prasowa: Naukowcy z Politechniki Krakowskiej pracują nad nowymi lekami na depresję

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,413230,naukowcy-z-politechniki-krakowskiej-pracuja-nad-nowymi-lekami-na-depresje.html

3.     LoveKrakow.pl:  Naukowcy PK pracują nad nowymi lekami na depresję

http://lovekrakow.pl/aktualnosci/naukowcy-pk-pracuja-nad-nowymi-lekami-na-depresje_19016.html

4.    Radio RMF, Rmf24.pl:  Nowe leki na depresję? Pracują nad nimi naukowcy z Politechniki Krakowskiej

 http://www.rmf24.pl/nauka/news-nowe-leki-na-depresje-pracuja-nad-nimi-naukowcy-z-politechni,nId,2356951#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=other

5.     PolskieRadio.pl:  Naukowcy z Politechniki Krakowskiej pracują nad nowymi lekami na depresję

http://krakow.onet.pl/naukowcy-z-politechniki-krakowskiej-pracuja-nad-nowymi-lekami-na-depresje/8em9q99

6.    Wyborcza.pl: Naukowcy z Politechniki Krakowskiej pracują nad nowymi lekami na depresję

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,150634,21403868,naukowcy-z-politechniki-krakowskiej-pracuja-nad-nowymi-lekami.html

7.    Radio Kraków: Naukowcy z Politechniki Krakowskiej pracują nad nowymi lekami na depresję

http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/naukowcy-z-politechniki-krakowskiej-pracuja-nad-nowymi-lekami-na-depresje/

8.     Krakow.TVP.pl:  Krakowscy naukowcy pracują nad nowymi lekami na depresję

http://krakow.tvp.pl/29183736/krakowscy-naukowcy-pracuja-nad-nowymi-lekami-na-depresje

9.    KRKNews.pl:  Naukowcy z Politechniki Krakowskiej pracują nad lekiem na depresję. „Obiecujące wyniki”

http://krknews.pl/naukowcy-politechniki-krakowskiej-pracuja-nad-lekiem-depresje-obiecujace-wyniki/

10.    Fitmagazyn.pl: Nowy sposób na walkę z depresją

http://www.fitmagazyn.pl/nowy-sposob-na-walke-z-depresja/

11.  Rynekaptek.pl: Kraków: naukowcy pracują nad nowymi antydepresantami

http://www.rynekaptek.pl/farmakologia/krakow-naukowcy-pracuja-nad-nowymi-antydepresantami,18685.html

12.  PulsBiznesu.pl, PB.pl: Naukowcy pracują nad nowymi lekami na depresję

https://www.pb.pl/naukowcy-pracuja-nad-nowymi-lekami-na-depresje-855214

13. Zdrowie.dziennik.pl: Polacy naukowcy opracowują lek na depresję. Może pomóc także na schizofrenię i alzheimera

http://zdrowie.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/543298,lek-na-depresje-lekarstwa-polscy-naukowcy-politechnika-krakowska-alzheimer-schizofrenia-leczenie.html

14.  RynekZdrowia.pl:  Kraków: naukowcy z politechniki pracują nad nowymi lekami na depresję

http://www.rynekzdrowia.pl/Badania-i-rozwoj/Krakow-naukowcy-z-politechniki-pracuja-nad-nowymi-lekami-na-depresje,170420,11.html

15.  mpolska24.pl:  Nowe leki na depresję? Pracują nad nimi naukowcy z Politechniki Krakowskiej

16.  Infonews.pl:  Nowe leki na depresję? Pracują nad nimi naukowcy z Politechniki Krakowskiej

http://infonews.pl/news/118/40755/Nowe_leki_na_depresj%c4%99_Pracuj%c4%85_nad_nimi_naukowcy_z_Politechniki_Krakowskiej.html

17.   Polskie Radio Kraków z 25 lutego, audycja Pracują na Nobla: Na Politechnice Krakowskiej trwają prace nad lekami na depresję

18.  Radio Eska:  Na Politechnice pracują nad lekiem na depresję!

http://krakow.eska.pl/newsy/na-politechnice-pracuja-nad-lekiem-na-depresje-audio/379701

19.  Dziennik Polski  Pracują nad nowymi lekami na depresję

http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/pracuja-nad-nowymi-lekami-na-depresje,11829574/

20.  MEDYCYNA PRAKTYCZNA PSYCHIATRIA

Na Politechnice Krakowskiej prace nad nowymi antydepresantami

https://psychiatria.mp.pl/aktualnosci/159456,na-politechnice-krakowskiej-prace-nad-nowymi-antydepresantami

Zespół

 • dr inż. Jolanta Jaśkowska - Kierownik projektu
 • mgr inż. Damian Kułaga
 • mgr inż. Anna K. Drabczyk
 • mgr inż. Magdalena Malinowska 
 • mgr Grzegorz Satała
 • dr n. farm Łukasz Szeleszczuk
 • dr inż. Paweł Śliwa
 • dr inż. Bożena Tyliszczak
 • mgr inż. Przemysław Zaręba

dr inż. Jolanta Jaśkowska- kierownik projektu

Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej WIiTCh PK. W ramach pracy naukowej prowadzi badania mające na celu poszukiwanie nowych związków bioaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem ligandów receptorów serotoninowych. Ponadto zajmuje się opracowywaniem metod syntezy w warunkach bezrozpuszczalnikowych zaliczanych do „green chemistry”. W zakresie zarządzania projektami badawczymi posiada zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. Oprócz uczestnictwa w projektach naukowych kierowała 6 projektami we współpracy z przemysłem z branży farmaceutycznej, kosmetycznej oraz spożywczej. Jest współautorem dwóch międzynarodowych zgłoszeń patentowych i jednego patentu udzielonego. Posiada udokumentowaną wiedzę z zakresu komercjalizacji badań naukowych zdobytą podczas licznych szkoleń organizowanych przez centra transferu technologii, agencje rozwoju przedsiębiorczości czy tez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Ponadto ukończyła studia podyplomowe Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Swoją wiedzę w zakresie komercjalizacji poszerzyła także podczas stażu na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii w ramach programu MNiSW "TOP 500 Innovators", którego celem było wyposażenie uczestników w unikalne kompetencje, pozwalające prowadzić innowacyjne badania naukowe, ukierunkowane na potrzeby odbiorców z założeniem docelowego wprowadzenia produktu badań na rynek.

mgr inż. Anna K. Drabczyk

Absolwentka studiów I i II stopnia na WIiTCh PK. Prace badawcze związane z pracą inżynierską oraz magisterską realizowała w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej. Posiada doświadczenie w zakresie syntezy organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem reakcji syntezy ligandów 5-HT z grupy długołańcuchowych pochodnych arylopiperazyny (Long Chain Arylpiperazines, LCAPs) w obecności promieniowania mikrofalowego. Potrafi samodzielnie interpretować dane niezbędne do potwierdzenia struktur otrzymanych połączeń IR, 1HNMR, UV-Vis, UPLC-MS. Oprócz doświadczenia technicznego zdobytego na Politechnice Krakowskiej, posiada doświadczenie zdobyte podczas staży w branży farmaceutycznej.

mgr inż. Damian Kułaga

Absolwent kierunku Technologia Chemiczna na WIiTCh PK. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie syntezy organicznej oraz analityki zdobyte zarówno podczas studiów jak i praktyk w Zakładach Azotowych Tarnów-Mościce oraz w Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy „ESPEFA”. Od 2013 roku zatrudniony na stanowisku specjalista ds. syntezy w firmie Selvita SA. Posiada umiejętności związane z planowaniem i prowadzeniem syntez organicznych. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia reakcji: Suzuki, Ulmann, Buchwald, HWE, reakcji alkilowania, aminowania, amidowania, redukcji, utleniania, uwodornienia, wodorolizy, ozonolizy, cyklizacji, protekcji i deprotekcja, cyjanowania i wielu innych. Ponadto ma doświadczenie w prowadzeniu procesów w warunkach beztlenowych, ściśle bezwodnych oraz w niskich temperaturach, zarówno w małej skali przeznaczonej do badań screening-owych (kilka mg), średniej (kilka g) oraz dużej przeznaczonej do optymalizacji procesów (kilkadziesiąt/kilkaset g). Specjalizuje się w syntezie związków heterocyklicznych, steroidowych oraz związków zapachowych. Jest doskonale zorientowany w technikach związanych z oczyszczaniem surowych produktów na drodze chromatografii kolumnowej z różnymi jej odmianami w tym p-TLC; maceracji oraz krystalizacji. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie potwierdzenia struktury związków na podstawie (IR, HNMR, MS) oraz w obsłudze baz danych i programów typu: Reaxys, PASS, SciFinder, MervinSketch, MestReNova, ChemBioDraw, eMolecules.

mgr inż. Magdalena Malinowska

Doktorantka, wykładowca na WIiTCh PK w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie syntezy substancji aktywnych oraz oczyszczania produktów na drodze preparatywnej chromatografii cieczowej, maceracji czy krystalizacji. Ponadto posiada umiejętności w zakresie prowadzenia analiz HPLC oraz opracowywania i walidacji metod analitycznych zarówno w przypadku śledzenia postępu reakcji jak i przy ocenie czystości uzyskanych produktów. Podczas pracy na stanowisku młodszego specjalisty ds syntezy w firmie Selvita SA zdobyła doświadczenie w zakresie syntezy bibliotek kombinatorycznych związków bioaktywnych, optymalizacji procesów produkcji mających na celu poszukiwanie najbardziej efektywnych ścieżek reakcji oraz w opracowywanie szlaków syntetycznych wraz z analizą patentową. Posiada także wiedzę i umiejętności w zakresie metod analitycznych (HPLC, GCMS, IR, UV/VIS zdobyte w ramach pracy na stanowisku samodzielnego analityka w Dziale Kontroli Jakości w Teva Operations Poland Sp. z o.o..

mgr Grzegorz Satała

Absolwent Biofizyki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Grzegorz jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Chemii Leków w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie zdobył doświadczenie w poszukiwaniu nowych leków w oparciu o wysokoprzepustowe przeszukiwanie bibliotek związków za pomocą metod in silico i in vitro dla eksploracji zależności struktura-aktywność. Jego badania koncentrują się na projektowaniu i poszukiwania nowych leków przeciwdepresyjnych i środków przeciwlękowych. Ponadto brał udział w licznych projektach badawczych i stażach w branży farmaceutycznej w Polsce i innych krajach. Zdobywał doświadczenie naukowe, między innymi, w Pliva Kraków w Wydziale Zapewnienia Jakości oraz w Wydziale Analityki, Pionu Badań i Rozwoju.

dr n. farm. Łukasz Szeleszczuk

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierunek: Farmacja; Specjalność: Projektowanie Substancji Leczniczych. Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym WUM. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie rejestracji i interpretacji widm 1H, 13C, 15N NMR w ciele stałym i roztworze, oraz modelowania molekularnego (Gaussian, DMol3, DFTB, VAMP, CASTEP) i projektowania leków (Sybyl, Discovery Studio). Posiada również dyplom magistra farmacji oraz doświadczenie w zawodzie zdobyte podczas licznych praktyk i staży w kraju i zagranicą w aptekach otwartych i firmach farmaceutycznych (Bayer Heath Care, Wuppertal oraz Bayer Animal Health, Monheim).

dr inż. Paweł Śliwa

Adiunkt naukowo-dydaktyczny na WIiTCh PK w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej. Jego zainteresowania naukowe ukierunkowane są w stronę modelowania molekularnego związków aktywnych, a w szczególności modelowania białek receptorowych GPCR oraz zastosowania metod hybrydowych QM/MM w analizie kompleksów GPCR-ligand. Doświadczenie naukowe zdobył m. in. w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. Posiada bogate doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w firmach z branży spożywczej oraz farmaceutycznej. Kierował działem rozwoju oraz laboratorium kontroli jakości Wytwórni Wódek i Likierów oraz pełnił funkcję Głównego Technologa. W ramach obowiązków kierował projektami rozwojowymi z zakresu kontroli jakości, w tym również projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską. Jako Specjalista ds. Systemów Zapewnienia Jakości w Teva Operations SA tworzył, weryfikował i zatwierdzał dokumentację GMP. Zarządzał projektami z zakresu zapewnienia jakości oraz opiniował projekty pod kątem zgodności z prawem farmaceutycznym oraz zasadami GMP.

dr inż. Bożena Tyliszczak

Adiunkt naukowo-dydaktyczny na WIiTCh PK w Samodzielnej Katedrze Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych.
Posiada doświadczenie w zakresie rejestracji i interpretacji widm FT-IR, UV-VIS, analiz DSC oraz w wykonywaniu pomiarów z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego. Ponadto także wiedzę i umiejętności w zakresie technologii chemicznej, inżynierii materiałowej i nanotechnologii oraz duże doświadczenie laboratoryjne w planowaniu prac badawczych. Swoją wiedzę praktyczną zdobyła kierując licznymi projektami badawczymi, podczas staży naukowych i przemysłowych oraz realizując studia podyplomowe na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, na kieruneku Biomateriały - materiały dla medycyny. Posiada także wiedzę i doświadczenie w zakresie komercjalizacji zdobyte podczas licznych kursów m.in. na Staford University w ramach programu MNiSW TOP 500 Innovators oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, kierunek: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań oraz Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierunek: Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych.

Przemysław Zaręba

Doktorant oraz absolwent studiów I i II stopnia na WIiTCh PK. Posiada doświadczenie w zakresie wieloetapowej syntezy organicznej w małej oraz dużej skali, ze szczególnym uwzględnieniem reakcji alkilowania w syntezie związków biologicznie czynnych, a także w prowadzeniu reakcji bezrozpuszczalnikowych oraz w obecności promieniowania mikrofalowego w trendzie „Green chemistry”. Zajmuje się także oczyszczaniem surowych produktów z zastosowaniem technik krystalizacji, maceracji oraz adsorpcyjnych technik separacyjnych, oceną czystości (HPLC) oraz potwierdzeniem struktury (1H NMR, 13C NMR, IR, UV-Vis, MS) otrzymanych połączeń. Posiada także wiedzę z zakresu modelowania molekularnego metodami DFT oraz w obsłudze baz danych i programów typu: Reaxys, SciFinder, MervinSketch, MestReNova, eMolecules.

Program LIDER na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Program LIDER NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU adresowany jest do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki to publiczna uczelnia o profilu technicznym z 70-letnia tradycją, która znajduje się w czołówce polskich uczelni technicznych. Misją Politechniki Krakowskiej jest kształcenie wysoko kwalifikowanej kadry inżynierskiej, która może sprostać wyzwaniom gospodarki krajowej i światowej, oraz kształcenie kadry naukowej, wspomagając rozwój pasji badawczej oraz uczestnictwo w krajowej i światowej wymianie naukowej. Ponadto uczelnia od kilkudziesięciu lat służy gospodarce i całemu społeczeństwu poprzez rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych oraz wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej.

Obecnie Politechnika Krakowska kształci prawie 17 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz doktoranckich i podyplomowych. W ofercie edukacyjnej Politechniki znajduje się 25 kierunków (I stopień) na 7 wydziałach. Tak duży wybór oznacza różnorodność poszukiwań intelektualnych oraz rozwiązywanie ambitnych zadań pod okiem wykwalifikowanej kadry naukowej.

Wielu spośród prawie 1 200 pracowników naukowych i dydaktycznych to wybitni specjaliści, uczestniczący w pracach międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych. Ich wiedza i kompetencje pozwalają naszej uczelni utrzymać odpowiednią pozycję w Polsce i w międzynarodowym środowisku naukowym.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej kształci studentów na pięciu kierunkach: Technologii Chemicznej, Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Biotechnologii, Nanotechnologii i nanomateriałów (wspólnie z Wydziałem Fizyki Matematyki i Informatyki) oraz Chemii budowlanej (we współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej).

Absolwenci Wydziału przygotowani są do pracy o charakterze technologiczno-inżynierskim oraz naukowo-badawczym w szeroko pojętym przemyśle chemicznym.

W trakcie studiów zapoznają się z podstawami technologii organicznej i nieorganicznej, biotechnologii oraz inżynierii chemicznej. Poznają przyjazne dla środowiska energo- i materiałooszczędne technologie bezodpadowe, rozwiązania technologii zmniejszające uciążliwość przemysłu dla środowiska, technologie związane z przemysłem rafineryjnym, technologie produktów małotonażowych, środków farmakologicznych, produktów kosmetycznych, artykułów chemii gospodarczej, środków ochrony roślin, materiałów dla elektroniki, chemii budowlanej. Ponadto technologie otrzymywania polimerów, metody badania ich właściwości, a także przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie biopolimerów oraz syntezy nanomateriałów i katalizatorów. Zdobywają wiedzę z zakresu inżynierii procesów biotechnologicznych, ochrony środowiska oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto mają możliwość opanowania nowoczesnych metod pomiarów fizycznych i fizykochemicznych w analizie chemicznej.

Wydział posiada prawa nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach technologia chemiczna i inżynieria chemiczna oraz w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Od 2011 r. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej.

Kontakt


Kierownik projektu


dr inż. Jolanta Jaśkowska
jaskowskaj@chemia.pk.edu.pl
+48 12 6282740